Regulamin księgarni internetowej wydawnictwokasper.pl - Wydawnictwo Kasper

Regulamin księgarni internetowej wydawnictwokasper.pl

Regulaminy » Regulamin księgarni internetowej wydawnictwokasper.pl

 

Regulamin księgarni internetowej wydawnictwokasper.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Księgarnia internetowa wydawnictwokasper.pl, działająca pod adresem www.wydawnictwokasper.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Zofii Nałkowskiej 22b/50, 60-573 Poznań Poznań, NIP: 677-235-66-68.

 2. Pod pojęciem towaru rozumie się książki dostępne w Księgarni, prezentowane na stronie internetowej www.wydawnictwokasper.pl.

 3. Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Księgarni stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

 4. Do korzystania z Księgarni niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 2. Zasady składania zamówienia

 

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.

 2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.wydawnictwokasper.pl.

 3. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład) Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

 4. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia od umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

 

§ 3. Cena towaru

 

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

 4. Wybór rodzaju dostawy jednocześnie oznacza akceptację przez Kupującego zasad, na jakich przesyłka jest realizowana przez wybranego dostawcę (Pocztę Polską - z pośrednictwem firmy Furgonetka sp. z o.o. sp. k. lub firmę kurierską).

 5. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

 

§ 4. Formy płatności

 

 1. Księgarnia oferuje formę płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy nr 47 2530 0008 2021 1044 8227 0001.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysłane w formie wiadomości e-mailowej.

 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w § 4 ust. 1 pkt.

 3. Wysyłka zamówienia następuje do trzech dni roboczych od terminu wskazanego w § 5 ust. 2.

 4. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, Księgarni przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane. Księgarnia zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Kupującym innego terminu lub też innego sposobu płatności.

 5. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień kurierem Poczty Polskiej - z pośrednictwem firmy Furgonetka sp. z o.o. sp. k. lub kurierem InPost.

 6. Towar jest wysyłany zgodnie z danymi adresowymi podanymi w części "Twoje dane osobowe" formularza zamówienia oraz wybraną z listy formą dostawy i płatności.
 7. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany.

 2. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

 3. Zwracany towar należy przesyłać na adres: Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Zofii Nałkowskiej 22b/50, 60-573 Poznań. Do przesyłki musi zostać dołączona informacja z wyraźnym wskazaniem (imię, nazwisko, dokładny adres) zamawiającego – dokonującego zwrotu oraz podania numeru konta bankowego, na które zostanie zwrócona przedpłata.
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 4. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 5. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

 

§ 7. Reklamacje

 

 1. Księgarnia jest obowiązana do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.

 2. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Jarosław Dziubiński Wydawnictwo Kasper, ul. Zofii Nałkowskiej 22b/50, 60-573 Poznań Poznań, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć pismo (WZÓR) wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy.

 3. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 4. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 5. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.

 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wydawnictwokasper.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.